Dohoda o prohloubení kvalifikace (Kvalifikační dohoda)

Předmětem této dohody je zejména stanovení podmínek pro prohloubení kvalifikace zaměstnance pro vykonávanou práci u zaměstnavatele a zejména závazek zaměstnance prohloubit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v této dohodě. Vzor dohody ke stažení je připraven k okamžitému použití, stačí pouze vzor dohody zaplatit, stáhnout do svého počítače a upravit pro Vaši konkétní situaci.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Předmětem této dohody je zejména stanovení podmínek pro prohloubení kvalifikace zaměstnance pro vykonávanou práci u zaměstnavatele a zejména závazek zaměstnance prohloubit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v této dohodě. Vzor dohody ke stažení je připraven k okamžitému použití, stačí pouze vzor dohody zaplatit, stáhnout do svého počítače a upravit pro Vaši konkétní situaci.

Prohlubování kvalifikace je upraveno v ustanovení § 230 zákoníku práce a rozumí se jím průběžné doplňování kvalifikace, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Za prohlubování kvalifikace se přitom považuje rovněž její udržování a obnovování. Prohlubování kvalifikace se tak vztahuje k výkonu práce, kterou zaměstnanec koná v rámci svého pracovního závazku, tj. zásadně na základě pracovní smlouvy. Pracuje-li tedy zaměstnanec např. na pozici účetní, tak účast na školení týkající se změn v účetních předpisech je prohlubováním kvalifikace.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu