Dohoda o rozvázání pracovního poměru - vzor ke stažení

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení pracovního poměru, a to v souladu s ustanovením § 49 zákoníku práce. Vzor dohody o rozvázání / ukončení pracovního poměru je připraven odborníkem na pracovní právo, Mgr. Janem Horeckým. Vzor dohody je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR a má potřebné náležitosti. Dohodu o ukončení pracovního poměru můžete po zaplacení stáhnout do Vašeho počítače, upravit a okamžitě s jistotou použít pro Vaši konkrétní situaci.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení pracovního poměru, a to v souladu s ustanovením § 49 zákoníku práce. Vzor dohody o rozvázání / ukončení pracovního poměru je připraven odborníkem na pracovní právo, Mgr. Janem Horeckým. Vzor dohody je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR a má potřebné náležitosti. Dohodu o ukončení pracovního poměru můžete po zaplacení stáhnout do Vašeho počítače, upravit a okamžitě s jistotou použít pro Vaši konkrétní situaci.

Tato dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být sjednána písemně a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody, jinak je neplatná. Jde ale o neplatnost tzv. relativní, proto bude dohoda o rozvázání pracovního poměru považována za platnou, dokud se některá smluvní strana neplatnosti nedovolá. Zákoník práce nově umožňuje, aby smluvní strany nedostatek formy dodatečně odstranily.

V dohodě o rozvázání pracovního poměru si zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají den, kdy pracovní poměr skončí.

Dohodou o rozvázání pracovního poměru mohou ukončit pracovní poměr s ohledem na zásadu smluvní volnosti i zaměstnanci, kteří jsou jinak chráněni tzv. zákazem výpovědi ze strany zaměstnavatele.

TIP pro Vás!

Spolehněte se i na další vzorové smlouvy:

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu