Dohoda o srážkách ze mzdy - zajištění nesplacené půjčky

Dohoda umožňuje pomocí srážek ze mzdy zajištění nesplacené půjčky. Smluvní strany sjednávají, že předmětem této dohody je zajištění úhrady částky ze smlouvy o zápůjčce prostřednictvím srážek ze mzdy u zaměstnavatele dlužníka. Vzor dohody je upraven v souladu s aktuálními zákony ČR a je vypracován odborníky- právníky. Můžete se spolehnout na správnost a aktuálnost této dohody.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Dohoda umožňuje pomocí srážek ze mzdy zajištění nesplacené půjčky. Smluvní strany sjednávají, že předmětem této dohody je zajištění úhrady částky ze smlouvy o zápůjčce prostřednictvím srážek ze mzdy u zaměstnavatele dlužníka. Vzor dohody je upraven v souladu s aktuálními zákony ČR a je vypracován odborníky- právníky. Můžete se spolehnout na správnost a aktuálnost této dohody.

Uznání dluhu ve smyslu § 2053 a násl. občanského zákoníku je tzv. utvrzením dluhu. Uznání dluhu musí být vyhotoveno v písemné formě a dlužník v něm musí co do důvodu a výše uznat svůj dluh vůči věřiteli. V takovém případě se má za to, že dluh v době uznání trvá.

Uznat dluh lze i jiným způsobem, než písemným prohlášením dlužníka, a to následovně:

  • placením úroků – placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí,

  • plněním části dluhu – plnění části dluhu má účinky uznání ohledně zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu – například při částečné platbě dlužník uvede variabilní symbol pro celou dlužnou částku apod.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu