Dohoda o výkonu pracovní pohotovosti

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje, že bude každý druhý víkend v kalendářním měsíci, vždy v sobotu a neděli od 9.00 do 17.00 hod., vykonávat pracovní pohotovost. Vzor dohody o výkonu pracovní pohotovosti dále upravuje podmínky této činnosti, např. kde se bude zaměstnanec po tuto dobu nacházet, jak bude svou práci vykonávat atd. Vzor dohody je ke stažení po platbě např. rychlým bankovním převodem.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje, že bude každý druhý víkend v kalendářním měsíci, vždy v sobotu a neděli od 9.00 do 17.00 hod., vykonávat pracovní pohotovost. Vzor dohody o výkonu pracovní pohotovosti dále upravuje podmínky této činnosti, např. kde se bude zaměstnanec po tuto dobu nacházet, jak bude svou práci vykonávat atd. Vzor dohody je ke stažení po platbě např. rychlým bankovním převodem.

Podle zákoníku práce se rozumí pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven na pokyn zaměstnavatele k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn.

Pracovní pohotovost může být držena jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. Významným faktorem zde je místo, na němž zaměstnanec pracovní pohotovost vykonává. Zaměstnanec může totiž držet pracovní pohotovost v tomto slova smyslu jen mimo svoje pracoviště. Pokud by totiž držel pracovní pohotovost na pracovišti, potom by takto strávený čas zaměstnavatel nesměl hodnotit jako dobu pracovní pohotovosti, ale jako klasickou pracovní dobu, v které by zaměstnanec nepracoval, ale byl by na pracovišti připraven podle pokynů zaměstnavatele začít plnit zadané pracovní úkoly.

Ani v případě, že zaměstnanec tedy nevykonává práci a zaměstnavatelem má povoleno na pracovišti odpočívat, tak nelze tuto dobu řadit pod dobu odpočinku. Zaměstnanec tak může držet pracovnípohotovost na libovolném místě (doma, na procházce apod.), pouze musí být zaměstnavatelem „kontaktovatelný” a připraven se neprodleně dostavit na pracoviště k výkonu práce. 

Druhá významná podmínka spočívá v tom, že zaměstnanec nemůže držet pracovní pohotovost v rámci sjednané pracovní doby, resp. v rámci své pracovní směny. Pracovní pohotovost totiž může být držena výhradně mimo rozvrh směn a musí být na úkor nepřetržitého odpočinku. Zaměstnavatel by však měl zaměstnanci vždy jednoznačně vymezit, po jak dlouhou dobu (období) má zaměstnancova pracovní pohotovosttrvat.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu