Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti (dle § 1761 občanského zákoníku) - vzor ke stažení

Vzor dohody o zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti slouží především k vyšší ochraně věřitelů a jiných osob, které mají zájem na dalším nakládání s věcmi, před nedovoleným a předem neschváleným nakládáním vlastníků s těmito věcmi, resp. v zásadním omezení dispozice s nimi. Vzor dohody si můžete stáhnout po platbě například bankovním převodem nebo platební bránu GoPay. Poté Vám zašleme vzor smlouvy e-mailem, vzor si můžete uložit ve svém počítači, upravit a vytisknout.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor dohody o zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti slouží především k vyšší ochraně věřitelů a jiných osob, které mají zájem na dalším nakládání s věcmi, před nedovoleným a předem neschváleným nakládáním vlastníků s těmito věcmi, resp. v zásadním omezení dispozice s nimi. Vzor dohody si můžete stáhnout po platbě například bankovním převodem nebo platební bránu GoPay. Poté Vám zašleme vzor smlouvy e-mailem, vzor si můžete uložit ve svém počítači, upravit a vytisknout.

Zákaz zcizení a zákaz zřízení zástavního práva obecně

Oba tyto instituty právně zakotvené v ustanovení § 1761 občanského zákoníku spolu značně souvisí a jsou účinným nástrojem věřitelů a ostatních osob, které mají zájem na zajištění řádného a sjednaného nakládání s věcmi, ke kterým je pojí zájem na dalším právním osudu věci, neboť oba tyto instituty zásadním způsobem omezují dispoziční právo vlastníka s jeho věcí, kdy konkrétně:

  • zákaz zcizení spočívá v povinnosti vlastníka nemovitosti nepřevést na základě svého právního jednání vlastnické právo k věci na jinou osobu,

  • zákaz zatížení spočívá v povinnosti vlastníka nemovitosti nezřídit na základě svého právního jednání k věci žádné věcné právo (typicky zástavní právo, právo služebnosti – věcná břemena, předkupní právo, právo zákazu zcizení apod.).

Obsah vzorové dohody o zákazu zcizení a zákazu zřízení zástavního práva:

  • Prohlášení smluvních stran
  • Zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení k nemovitosti
  • Doba trvání zákazu zcizení a zákazu zatížení
  • Zájem věřitele na zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení
  •  Smluvní pokuty
  • Podání návrh na katastr nemovitostí
  • Závěrečná ustanovení

On-line knihovna Nemovitost profi je určena vlastníkům, správcům a pronajímatelům nemovitostí, facility manažerům, předsedům bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, právníkům nebo developerům. Texty, pro Vás tvoří odborníci z oblasti správy nemovitostí, teoretici i praktici, z ministerstev i firem. Obsah knihovny je denně aktualizován, takže Vám zaručujeme vždy čerstvé informace.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu