Dohoda o zrušení věcného břemene užívání (zrušení služebnosti zapsané ve veřejném seznamu) - vzor ke stažení

Dohodnou-li se strany o zrušení služebnosti zapsané ve veřejném seznamu, zanikne služebnost výmazem z veřejného seznamu. Povinná a oprávněná osoba se tímto dohodly na bezúplatném zrušení věcného břemene užívání jednotky uvedené v ustanovení článku I. odst. 1 této dohody.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Dohodnou-li se strany o zrušení služebnosti zapsané ve veřejném seznamu, zanikne služebnost výmazem z veřejného seznamu. Povinná a oprávněná osoba se tímto dohodly na bezúplatném zrušení věcného břemene užívání jednotky uvedené v ustanovení článku I. odst. 1 této dohody.

Dobu, na kterou byla někomu zřízena služebnost, lze ujednat i tak, že služebnost zanikne, dosáhne-li nějaká jiná osoba určitého věku. V takovém případě se má za to, že dřívější smrt této osoby nemá na trvání služebnosti vliv.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu