Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - vzor ke stažení

Tato dohoda je uzavřena dle § 1141 NOZ, který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník obsahuje též Prohlášení spoluvlastníků o rozdělení nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Vzor dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví si můžete zakoupit i bez registrace. Postačí, když si vyberete platební metodu, např. pomocí platební brány GoPay a po zaplacení Vám vzor dohody zašleme emailem ke stažení. Potřebujete koupit nemovitost? Sjednat smlouvu o dílo? Připravujete se k podepsání pracovní smlouvy? Spolehněte se na vzory smluv na portálu www.VzoroveDokumenty.cz. Vzor smlouvy je vždy připraven odborníky v souladu s platnou legislativou, tedy obsahově i formálně správné. Spolehněte se.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Tato dohoda je uzavřena dle § 1141 NOZ, který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník obsahuje též Prohlášení spoluvlastníků o rozdělení nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Vzor dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví si můžete zakoupit i bez registrace. Postačí, když si vyberete platební metodu, např. pomocí platební brány GoPay a po zaplacení Vám vzor dohody zašleme emailem ke stažení. Potřebujete koupit nemovitost? Sjednat smlouvu o dílo? Připravujete se k podepsání pracovní smlouvy? Spolehněte se na vzory smluv na portálu www.VzoroveDokumenty.cz. Vzor smlouvy je vždy připraven odborníky v souladu s platnou legislativou, tedy obsahově i formálně správné. Spolehněte se.

Vlastnictví jednotek může vzniknout i na základě dohody spoluvlastníků nemovité věci o oddělení ze spoluvlastnictví, při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví (§ 1140 NOZ) nebo na základě rozhodnutí soudu o oddělení ze spoluvlastnictví či o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví (§ 1165 NOZ). Podobně je možno postupovat i v případech, kdy mají jednotky vzniknout v případě, kdy nemovitá věc, jejíž součástí je dům, patří do společného jmění manželů. Pak mohou jednotky vzniknout, jestliže si to manželé ujednají při změně rozsahu společného jmění či při vypořádání společného jmění (§ 1164 NOZ), nebo v případě, že o tom rozhodne soud při zúžení společného jmění nebo při vypořádání společného jmění (§ 1165 NOZ).

V těchto případech však neplatí, že by každému ze spoluvlastníků vznikl spoluvlastnický podíl na každé jednotce (pokud se tak spoluvlastníci nedohodnou). Naopak spoluvlastníci mohou rozvrhnout vlastnické právo k jednotlivým jednotkám dle svého uvážení. Zákon již neobsahuje zákaz takovou dohodu uzavřít v případě, že je některá bytová jednotka pronajata fyzické osobě (omezení bylo obsaženo v § 5 odst. 5 ZOVB). Takovou dohodu lze tedy uzavřít volně s tím, že po vzniku jednotek dochází ke vzniku předkupního práva nájemce k jednotce při jejím prvním převodu (§ 1187 NOZ).

cena: 349 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu