Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o částečné nezaměstnanosti

Postup zaměstnavatele podle § 209 ZP je odlišný podle toho, zda u zaměstnavatele působí či nepůsobí odborová organizace. Jestliže u zaměstnavatele působí odborová organizace, může s ní zaměstnavatel dohodnout, že náhrada mzdy ve shora uvedeném případě může být nižší než 100 % průměrného výdělku, minimálně však musí dosahovat 60 % průměrného výdělku.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Postup zaměstnavatele podle § 209 ZP je odlišný podle toho, zda u zaměstnavatele působí či nepůsobí odborová organizace. Jestliže u zaměstnavatele působí odborová organizace, může s ní zaměstnavatel dohodnout, že náhrada mzdy ve shora uvedeném případě může být nižší než 100 % průměrného výdělku, minimálně však musí dosahovat 60 % průměrného výdělku.

Zákoník práce nestanoví, že by dohoda musela být sjednávána písemně, lze však v těchto případech sjednání písemné dohody doporučit. Zákoník práce nestanoví dobu, po kterou tak může zaměstnavatel s odborovou organizací učinit, a proto vzhledem k tomu, že délka doby omezena není, lze ji stanovit jakkoliv dlouhou. Obecně by mělo platit ovšem i to, že se jedná o částečnou nezaměstnanost, o dočasné omezení odbytu výrobků nebo dočasné omezení poptávky po poskytovaných službách a překážka v práci je tak již svou podstatou dána jako určité dočasné řešení.

 

Dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací zavazuje všechny zaměstnance daného zaměstnavatele, a vysloví-li odborová organizace souhlas se snížením náhrady mzdy poskytované při této překážce v práci, vztahuje se toto rozhodnutí na všechny zaměstnance, tj. i zaměstnance odborově neorganizované. Jestliže zaměstnanec nebude souhlasit s tímto opatřením, může je vyloučit výhradně tak, že pracovní poměr ukončí.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu