Doplnění podání (upřesnění plné moci) - dle § 28 odst. 2 a § 74 daňového řádu

Má-li obecně jakékoliv podání vady, pro které není způsobilé k projednání, nebo vady, pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, správce daně vyzve toho, kdo podání učinil, aby označené vady odstranil podle jeho pokynu a ve lhůtě, kterou stanoví. Tento vzor doplnění podání - upřesnění plné moci je upraven v souladu s aktuální zákony ČR a můžete jej tedy bez obav použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Má-li obecně jakékoliv podání vady, pro které není způsobilé k projednání, nebo vady, pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, správce daně vyzve toho, kdo podání učinil, aby označené vady odstranil podle jeho pokynu a ve lhůtě, kterou stanoví. Tento vzor doplnění podání - upřesnění plné moci je upraven v souladu s aktuální zákony ČR a můžete jej tedy bez obav použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

Z § 28 odst. 2 daňového řádu vyplývá, že pokud není rozsah zmocnění vymezen, nebo je vymezen nepřesně, správce daně vyzve zmocnitele k úpravě plné moci s tím, že se použije obdobně ustanovení o vadách podání. 

Vzor doplnění plné moci obsahuje i krátký výklad problematiky.

Další vzory plné moci pro konkrétní situace naleznete v záložce PLNÁ MOC - VZOR.

Doporučujeme:

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu