Generální plná moc podle § 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Tento vzor generální plné moci upravuje situaci, kdy zmocnitel zmocňuje jinou fyzickou osobu - zmocnitele, aby jejzastupoval v řízení o zápis námořní jachty do námořního rejstříku České republiky.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Tento vzor generální plné moci upravuje situaci, kdy zmocnitel zmocňuje jinou fyzickou osobu - zmocnitele, aby jejzastupoval v řízení o zápis námořní jachty do námořního rejstříku České republiky.

Zmocnění může být uděleno i ve formě generální plné moci pro celé řízení bez omezení na úkony. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Zmocnění může být uděleno i ve formě generální plné moci pro celé řízení bez omezení na úkony.

Další vzory plné moci a výkladu zákona naleznete v záložce Plná moc - vzor:

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu