Kupní smlouva na materiál a zboží dle NOZ - kupní smlouva vzor ke stažení

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží specifikované v čl. 1.2 této smlouvy, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží specifikované v čl. 1.2 této smlouvy, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Neplyne-li z kupní smlouvy nebo zvyklostí něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti současně.

Obsah kupní smlouvy vzor:

 • Předmět kupní smlouvy
 • Prohlášení smluvních stran
 • Kupní cena
 • Předání a převzetí zboží, přechod nebezpečí škody na věci
 • Termín plnění
 • Výhrada vlastnického práva
 • Záruka za jakost
 • Smluvní pokuty
 • Odstoupení od kupní smlouvy
 • Rozhodné právo a řešení sporů
 • Postoupení pohledávky
 • Salvátorská klauzule
 • Závěrečná ustanovení kupní smlouvy

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu