Návrh na vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným soudem - Vzor platný od 1. ledna 2021 (§ 204 ZOK)

Samotná společnost může vyloučit společníka ze společnosti pouze při nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti, v ostatních případech musí rozhodnout soud, který tak bude činit na základě ustanovení § 204 ZOK a za předpokladu, že bude mít za prokázané, že společník porušil svoji povinnost zvlášť závažným způsobem.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Samotná společnost může vyloučit společníka ze společnosti pouze při nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti, v ostatních případech musí rozhodnout soud, který tak bude činit na základě ustanovení § 204 ZOK a za předpokladu, že bude mít za prokázané, že společník porušil svoji povinnost zvlášť závažným způsobem.

Návrh na vyloučení společníka soudem podává společnost, kterou zastupuje jednatel (nikoliv některý ze společníků). Tento návrh směřuje proti společníkovi, který porušuje nebo porušil svoji povinnost. Účastníky řízení jsou společnost a dotčený společník.

K řízení je věcně i místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud společníka, který má být ze společnosti vyloučen (§ 85 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). Splnění podmínek pro podání návrhu na vyloučení společníka musí prokázat společnost. Stejně tak je společnost povinna prokázat, že společník porušil svoji povinnost zvlášť závažným způsobem.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu