Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. a Katalog odpadů 8/2021 Sb. - aktuální úplné znění

Stáhněte si aktuální úplné znění zbrusu nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. s účinností od 1. února 2022 a Katalog odpadů č. 8/2021 Sb. účinný od 1. ledna 2023.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Stáhněte si aktuální úplné znění zbrusu nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. s účinností od 1. února 2022 a Katalog odpadů č. 8/2021 Sb. účinný od 1. ledna 2023.

Po téměř dvaceti letech máme zbrusu nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Byl vyhlášen ve Sbírce zákonů na poslední chvíli 23. prosince 2020 a hned od 1. ledna 2021 se podle něho musíme řídit. K 1. únoru 2022 proběhla jeho novelizace. 15. ledna 2021 byl vyhlášen i Katalog odpadů č. 8/2021 Sb., nabyl účinnosti 27. ledna 2021 a novelizován byl k 1. lednu 2023Oba právní předpisy si stáhnete v jednom souboru v aktulním úplném znění.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu