Obecná plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě a. s. dle ustanovení § 399 ZOK – Vzor platný od 1. ledna 2021

Vzorový dokument - Obecná plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi. Vzor obecné plné moci je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzorový dokument - Obecná plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi. Vzor obecné plné moci je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Akcionář se valné hromady může účastnit osobně, nebo v zastoupení (§ 399 a 400 ZOK(1.1.2021)). Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. V případě, že jsou akcie společnosti evidovány v evidenci investičních nástrojů, platí vyvratitelná domněnka, že zástupcem akcionáře je osoba uvedená v této evidenci jako správce anebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Tyto osoby pak nepředkládají plnou moc, nýbrž výpis z evidence, ani ten však nemusejí předkládat v případě, že si výpis pro tento účel vyžádala sama společnost.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu