Ochrana a zpracování osobních údajů (pro účetní oddělení PO) - vzor podle GDPR

Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup účetního oddělení správce při ochraně a zpracování osobních údajů fyzických osob, které účetní oddělení při výkonu své pracovní činnosti pro správce zpracovává.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup účetního oddělení správce při ochraně a zpracování osobních údajů fyzických osob, které účetní oddělení při výkonu své pracovní činnosti pro správce zpracovává.

Obsah:

 • Obecná ustanovení
 • Základní pojmy
 • Zásady zpracování osobních údajů
 • Účely a zákonnost zpracování a kategorie osobních údajů
 • Informace a přístup subjektu údajů k osobním údajům
 • Oprava a výmaz
 • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
 • Záznamy o činnostech zpracování
 • Zabezpečení osobních údajů
 • Předávání a zpřístupnění osobních údajů subjektu údajů třetí straně
 • Předávání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím
 • Uchování osobních údajů subjektu údajů
 • Právní předpisy

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu