Organizační řád příspěvkové organizace, organizační schéma - vzor s komentářem

Správné zvolení vhodné organizačně právní formy je podmínkou, aby již na počátku nebyly založeny nesrovnalosti, které brání efektivnímu hospodaření s finančními prostředky a neumožňují organizaci vzhledem k její činnosti vhodné vnitřní organizační uspořádání.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Správné zvolení vhodné organizačně právní formy je podmínkou, aby již na počátku nebyly založeny nesrovnalosti, které brání efektivnímu hospodaření s finančními prostředky a neumožňují organizaci vzhledem k její činnosti vhodné vnitřní organizační uspořádání.

Jakýkoli způsob organizace znamená uspořádání soustavy vymezující funkce jednotlivých složek této soustavy, jejich vzájemné vztahy a vztahy k soustavě jako celku v prostoru a čase.

Organizační uspořádání plní své poslání tehdy, jestliže poskytuje organizované soustavě optimální strukturu z hlediska plnění funkcí jako celku i jejich složek a z hlediska dalšího rozvoje.

Zatímco v některých soustavách bude vhodnější volnější organizační spojení složek a větší nezávislost jejich funkcí, jiné soustavy vyžadují podrobné určení funkcí svých složek.

Povinnost vhodného organizačního uspořádání se považuje za činnost těsně spjatou s činností řídicí, za součást a jednu z funkcí řízení. Předmětem této činnosti je uspořádání řídicích a prováděcích složek.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu