Oznámení o možném střetu zájmů - vzor ke stažení

Vzor oznámení o možném střetu zájmů je po zaplacení formou sms nebo jinou Vámi zvolenou metodou okamžitě ke stažení a použití v praxi. Stažení například vzorové kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, nájemní smlouvy nebo pracovní smlouvy Vám proto nezabere déle než pár minut.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor oznámení o možném střetu zájmů je po zaplacení formou sms nebo jinou Vámi zvolenou metodou okamžitě ke stažení a použití v praxi. Stažení například vzorové kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, nájemní smlouvy nebo pracovní smlouvy Vám proto nezabere déle než pár minut.

Střet zájmů se zájmem obchodní korporace

V případě, že se člen orgánu obchodní korporace dozví, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem obchodní korporace, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat současně:

  • ostatní členy orgánu, jehož je členem (např. člen představenstva informuje ostatní členy představenstva),

  • kontrolní orgán, pokud byl zřízen (tj. zejména dozorčí radu), a nebyl-li zřízen, nejvyšší orgán (valnou hromadu).

To tedy znamená, že např. člen představenstva u akciové společnosti bude informovat ostatní členy představenstva a současně dozorčí radu, člen dozorčí rady bude informovat pouze dozorčí radu a akcionář bude informovat pouze valnou hromadu. Ve společnosti s ručením omezeným, která nemá zřízenou dozorčí radu, bude jednatel informovat ostatní jednatele a současně valnou hromadu a společník bude informovat pouze valnou hromadu.

Člen orgánu může svou informační povinnost splnit i jen tím, že informuje pouze nejvyšší orgán společnosti, ledaže by sám jako jediný společník vykonával jeho působnost. Podle našeho názoru musí ale vždy člen orgánu postupovat s péčí řádného hospodáře, a pokud by informování pouze valné hromady společnosti mohlo vyvolat prodlení ve vztahu ke společnosti (valná hromada bude svolána a sejde se až např. za měsíc, kdy už poskytnutá informace bude bezvýznamná, neboť smlouva byla uzavřena), nemůže tuto výjimku použít.

Další vzorové dokumenty a vzory smluv jsou na www.vzorovedokumenty.cz ke stažení během chvíle. Získejte tak během pár minut například vzor smlouvy o dílo, vzor pracovní smlouvy, vzor nájemní smlouvy nebo vzor kupní smlouvy.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu