Oznámení o ukončení právního zastoupení dle § 28 odst. 2 občanského soudního řádu (OSŘ)

Plná moc zaniká odvoláním ze strany účastníka nebo vypovězením ze strany zmocněnce. Tento vzor ke stažení ukončuje platnost udělené plné moci pro právní zastoupení.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Plná moc zaniká odvoláním ze strany účastníka nebo vypovězením ze strany zmocněnce. Tento vzor ke stažení ukončuje platnost udělené plné moci pro právní zastoupení.

Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat.

Výpověď nebo odvolání plné moci jsou vůči soudu účinné jen tehdy, bylo-li to soudu účastníkem nebo zmocněncem oznámeno; vůči dalším účastníkům řízení jsou odvolání nebo výpověď plné moci účinné, jakmile jim byly oznámeny.

Další vzory plné moci pro konkrétní situace naleznete v záložce PLNÁ MOC - VZOR.

Doporučujeme:

cena: 99 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu