Oznámení o změně pronajímatele zasílané novým vlastníkem předmětu nájmu - vzor dopisu

Vzor sdělení nájemníkovi o změně v osobě pronajímatele je připraven pro Vaše použití. Snadno si ho stáhnete po zaplacení on-line, doplníte své údaje a můžete zaslat nájemníkovi.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor sdělení nájemníkovi o změně v osobě pronajímatele je připraven pro Vaše použití. Snadno si ho stáhnete po zaplacení on-line, doplníte své údaje a můžete zaslat nájemníkovi.

Právní úprava uvedená v § 2221 odst. 1 občanského zákoníku zaručuje kontinuitu nájemního vztahu v případě změny pronajímatele, a to bez ohledu na to, zda k této změně došlo na základě přechodu, nebo převodu vlastnického práva.

Změnou vlastníka pronajaté věci tedy v zásadě nedochází ke změně nájemního vztahu a nový pronajímatel je vázán právními úkony předchozího vlastníka. Nájemci je tak poskytována ochrana pro situaci, kterou nemůže ovlivnit.

§ 2221 NOZ
(1) Změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka.
(2) Převedl-li pronajímatel vlastnické právo k věci, nejsou pro nového vlastníka závazná ujednání o pronajímatelových povinnostech, které zákon nestanoví. To neplatí, pokud nový vlastník o těchto ujednáních věděl.
Podrobné informace k nájemním vztahům podle nového občanského zákoníku naleznete na www.nemovitostprofi.cz.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu