Plná moc k přepisu/převodu/odhlášení vozidla - podle NOZ od 1.1.2015 - vzor plné moci k přepisu vozidla ke stažení

Vzor plné moci k přepisu/převodu/odhlášení vozidla je Vám k dispozici ke stažení. Formulář plné moci k přepisu/převodu vozidla je platný dle aktuální právní úpravy od 1.1.2015. Plná moc k přepisu vozidla je stejný formulář jako plná moc k odhlášení vozidla. Plná moc k přepisu/převodu vozidla vzor můžete zaplatit platební kratou, smskou nebo převodem a je okamžitě ke stažení. Plná moc k přepisu/odhlášení vozidla, stejně jako další vzorové dokumenty, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, pracovní smlouva, smlouva o nájmu, darovací smlouva nebo generální plná moc vždy připraveny odborníky z oblasti občanského i obchodního práva. Na tyto vzorové smlouvy se můžete spolehnout.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor plné moci k přepisu/převodu/odhlášení vozidla je Vám k dispozici ke stažení. Formulář plné moci k přepisu/převodu vozidla je platný dle aktuální právní úpravy od 1.1.2015. Plná moc k přepisu vozidla je stejný formulář jako plná moc k odhlášení vozidla. Plná moc k přepisu/převodu vozidla vzor můžete zaplatit platební kratou, smskou nebo převodem a je okamžitě ke stažení. Plná moc k přepisu/odhlášení vozidla, stejně jako další vzorové dokumenty, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, pracovní smlouva, smlouva o nájmu, darovací smlouva nebo generální plná moc vždy připraveny odborníky z oblasti občanského i obchodního práva. Na tyto vzorové smlouvy se můžete spolehnout.

Odborný výklad k plné moci od 1.1.2015

Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat. Vystavení plné moci přitom vždy předchází smlouva o zastoupení mezi zmocnitelem a zmocněncem, která ale nemusí mít písemnou formu a zpravidla bývá uzavírána pouze ústně.

Speciální plná moc a generální plná moc

Zmocnitel může plnou moc udělit buď pouze k určitému úkonu (např. k uzavření smlouvy) či některým právním jednáním (tzv. speciální plná moc), nebo může být koncipována jako všeobecná, která zástupce opravňuje ke všem právním úkonům.

Zmocnění další osoby

Zásadně platí, že zmocněnec je povinen jednat osobně. V určitých případech ale NOZ umožňuje, aby zmocněnec udělil dále plnou moc jiné osobě, která místo něj bude za zmocnitele jednat. Jde o následující případy (viz § 438 NOZ):

  • je-li to se zastoupeným (zmocnitelem) ujednáno,

  • vyžaduje-li to nutná potřeba.

V některých případech možnost dalšího zmocnění stanoví i zvláštní právní předpisy (např. zákon o advokacii).

Vždy však platí, že zmocněnec odpovídá za řádný výběr osoby, kterou dále zmocní.

Uvedený vzor plné moci je platný vzor pro:

  • plná moc k přepisu vozidla
  • plná moc k převodu vozidla
  • plná moc k odhlášení vozidla

Formulář plné moci k přepisu vozidla si můžete stáhnout okamžitě, stačí zaplatit pomocí sms nebo platební brány. Plná moc k přepisu vozidla je upravena dle aktuálních zákonů od 1.1.2015.

cena: 99 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu