Plná moc k určitému úkonu podle § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Tento vzor plné moci upravuje situaci, kdy zmocnitel zmocňuje jinou fyzickou osobu - zmocnitele, aby v řízení o zápis námořní jachty do námořního rejstříku České republiky převzal rozhodnutí o zápisu námořní jachty do námořního rejstříku včetně vystaveného rejstříkového listu námořní jachty. Tato plná moc je udělena pouze pro výše uvedený úkon ve správním řízení.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Tento vzor plné moci upravuje situaci, kdy zmocnitel zmocňuje jinou fyzickou osobu - zmocnitele, aby v řízení o zápis námořní jachty do námořního rejstříku České republiky převzal rozhodnutí o zápisu námořní jachty do námořního rejstříku včetně vystaveného rejstříkového listu námořní jachty. Tato plná moc je udělena pouze pro výše uvedený úkon ve správním řízení.

Zmocnění může být uděleno i ve formě plné moci pouze k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení (speciální plná moc) s tím, že tyto úkony nebo část řízení musí být v plné moci specifikovány.

Další vzory plné moci a výkladu zákona naleznete v záložce Plná moc - vzor:

cena: 99 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu