Plná moc k zastupování vlastníka na shromáždění společenství vlastníků - vzor ke stažení

Pokud se nemůžete zúčastnit shromáždění SVJ, můžete zplnomocnit svého zástupce pro toto jednání. Vzor plná moc k zastupování vlastníka na shromáždění společenství vlastníků Vám k tomu skvěle poslouží, je v souladu s aktuální legislativou a připravená odbornicí na právo v oblasti nemovitostí. Vzor si můžete stáhnout a okamžitě použít pro svůj konkrétní případ.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Pokud se nemůžete zúčastnit shromáždění SVJ, můžete zplnomocnit svého zástupce pro toto jednání. Vzor plná moc k zastupování vlastníka na shromáždění společenství vlastníků Vám k tomu skvěle poslouží, je v souladu s aktuální legislativou a připravená odbornicí na právo v oblasti nemovitostí. Vzor si můžete stáhnout a okamžitě použít pro svůj konkrétní případ.

V plné moci by měl být v prvé řadě identifikován zmocnitel (osoba, která uděluje plnou moc) a zmocněnec (osoba, jíž je plná moc udělována), a to nejlépe jménem, příjmením, datem narození, případně rodným číslem, a adresou trvalého bydliště.

Dále je třeba uvést pro jakou záležitost je plná moc udělována a jaký je rozsah oprávnění zmocněnce.

cena: zdarma

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu