Plná moc pro daňové řízení dle § 27 daňového řádu

Osoba zúčastněná na správě daní si může zvolit zmocněnce, s výjimkou případů, kdy má při správě daní něco osobně vykonat. Zmocnitel je povinen vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se plná moc vztahuje, nejasným vymezením rozsahu zmocnění vznikala dříve řada problémů. Plná moc vzor je v souladu s aktuálními zákony ČR a můžete ji tedy po stažení snadno a okamžitě použít ve Vaší praxi. Garantujeme Vám správnost vzoru plná moc.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Osoba zúčastněná na správě daní si může zvolit zmocněnce, s výjimkou případů, kdy má při správě daní něco osobně vykonat. Zmocnitel je povinen vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se plná moc vztahuje, nejasným vymezením rozsahu zmocnění vznikala dříve řada problémů. Plná moc vzor je v souladu s aktuálními zákony ČR a můžete ji tedy po stažení snadno a okamžitě použít ve Vaší praxi. Garantujeme Vám správnost vzoru plná moc.

Zmocnění je v daňovém řádu upraveno v § 27 , osoba zúčastněná na správě daní si může zvolit zmocněnce, výjimkou jsou pouze případy, kdy má tato osoba při správě daní něco osobně vykonat.

Podle nové úpravy v daňovém řádu platí, že samotné zplnomocnění nestačí, plná moc je vůči správci daně účinná až tehdy, pokud je doloženo i její přijetí zmocněncem. Touto novou podmínkou je chráněna právní jistota všech zúčastněných stran, zejména z hlediska mlčenlivosti a doručování, které posléze probíhá vůči zmocněnci.

TIP pro Vás!

Spolehněte se i na další vzorové smlouvy:

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu