Plná moc pro řízení o pozůstalosti - vzor s komentářem

Výše uvedená plná moc slouží ke všem krokům v celém řízení o pozůstalosti, které mohou v průběhu řízení nastat a které by zmocněnec za svého zmocnitele měl učinit. Vzor plné moci pro řízení o pozůstalosti je prakticky připravený tak, abyste věděli, kam vyplnit veškeré potřebné údaje. Vzor navíc obsahuje komentář k průběhu řízení o pozůstalosti.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Výše uvedená plná moc slouží ke všem krokům v celém řízení o pozůstalosti, které mohou v průběhu řízení nastat a které by zmocněnec za svého zmocnitele měl učinit. Vzor plné moci pro řízení o pozůstalosti je prakticky připravený tak, abyste věděli, kam vyplnit veškeré potřebné údaje. Vzor navíc obsahuje komentář k průběhu řízení o pozůstalosti.

Tuto plnou moc lze použít hned na prvním jednání ve věci, na tzv. předběžném šetření. Při tomto jednání dochází k prvotnímu získání informací o okruhu dědiců a příbuzných zůstavitele, o zůstavitelově případném pořízení pro případ smrti, bylo-li zanecháno, o majetku zůstavitele, který by měl být v řízení projednán. U tohoto jednání notář přítomným osobám sdělí, jak přibližně bude řízení probíhat, a v „jednodušších případech“ by mohl být schopen rámcově odhadnout délku trvání řízení. Stejně tak u tohoto jednání poučí přítomné o skutečnostech, které je potřeba soudnímu komisaři doplnit, či jaké listiny je třeba dodat.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu