Plná moc pro řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 35 SŘS

V § 33 soudního řádu správního (dále jen SŘS) je obecně uvedeno, kdo je v řízení ve správním soudnictví považován za účastníka řízení. V § 35 SŘS je upraveno zastoupení v řízení. Vzor plné moci pro řízení o žalobě je připraven dle aktuální legislativy ČR, můžete se na něj tedy spolehnout při řešení Vaší konkrétní situace.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

V § 33 soudního řádu správního (dále jen SŘS) je obecně uvedeno, kdo je v řízení ve správním soudnictví považován za účastníka řízení. V § 35 SŘS je upraveno zastoupení v řízení. Vzor plné moci pro řízení o žalobě je připraven dle aktuální legislativy ČR, můžete se na něj tedy spolehnout při řešení Vaší konkrétní situace.

Kromě advokáta či jiné osoby vykonávající specializované právní poradenství podle zvláštních zákonů (např. notáři, patentoví zástupci) se může navrhovatel nechat zastoupit též odborovou organizací, jejímž je členem, právnickou osobou, k jejímž činnostem patří ochrana před diskriminací, pokud navrhovatel tvrdí, že došlo správním orgánem k jeho diskriminaci a v neposlední řadě i fyzickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. 

Další vzory plné moci pro konkrétní situace naleznete v záložce PLNÁ MOC - VZOR.

Doporučujeme:

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu