Plná moc pro správní řízení - vzor s komentářem

Uvedený vzor plné moci je zpracován podle aktuálních zákonů, tj. podle občanského zákoníku platného od 1.1.2014. Tato plná moc řeší zastupování ve správním řízení.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Uvedený vzor plné moci je zpracován podle aktuálních zákonů, tj. podle občanského zákoníku platného od 1.1.2014. Tato plná moc řeší zastupování ve správním řízení.

Plná moc

Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat. Vystavení plné moci přitom vždy předchází smlouva o zastoupení mezi zmocnitelem a zmocněncem, která ale nemusí mít písemnou formu a zpravidla bývá uzavírána pouze ústně (viz výše).

Speciální plná moc a generální plná moc

Zmocnitel může plnou moc udělit buď pouze k určitému úkonu (např. k uzavření smlouvy) či některým právním jednáním (tzv. speciální plná moc), nebo může být koncipována jako všeobecná, která zástupce opravňuje ke všem právním úkonům.

Plná moc musí být písemná v následujících případech:

  • netýká se jen určitého právního jednání, tj. je-li všeobecná, nebo se týká určitého druhu právních jednání (např. uzavírání kupních smluv),

  • právní předpis vyžaduje pro právní jednání, které má být na základě plné moci zástupcem učiněno, písemnou formu.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu