Plná moc pro zastupování kupujícího při koupi nemovitosti

Tento vzor plné moci slouží kupujícímu při koupi nemovitosti - zmocňuje tímto zmocněnce, např. realitního makléře, pro zastupování při všech právních jednáních, které se budou koupě nemovitosti týkat.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Tento vzor plné moci slouží kupujícímu při koupi nemovitosti - zmocňuje tímto zmocněnce, např. realitního makléře, pro zastupování při všech právních jednáních, které se budou koupě nemovitosti týkat.

Plná moc

Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat. Vystavení plné moci přitom vždy předchází smlouva o zastoupení mezi zmocnitelem a zmocněncem, která ale nemusí mít písemnou formu a zpravidla bývá uzavírána pouze ústně (viz výše).

Speciální plná moc a generální plná moc

Zmocnitel může plnou moc udělit buď pouze k určitému úkonu (např. k uzavření smlouvy) či některým právním jednáním (tzv. speciální plná moc), nebo může být koncipována jako všeobecná, která zástupce opravňuje ke všem právním úkonům.

Další vzory plné moci naleznete v záložce PLNÁ MOC - VZOR.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu