Potvrzení osoby zodpovědné za správu domu o bezdlužnosti

Povinnost vlastníka bytu doložit nabyvateli potvrzení osoby odpovědné za správu domu obsahující vyčíslení dluhů či jejich neexistenci vychází z ust. § 1186 odst. 2 za použití ust. § 1107 odst. 1zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ” či „zákon”), tedy z obecné úpravy převodu vlastnického práva, kdy zákon stanoví, že ten, kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu, jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Povinnost vlastníka bytu doložit nabyvateli potvrzení osoby odpovědné za správu domu obsahující vyčíslení dluhů či jejich neexistenci vychází z ust. § 1186 odst. 2 za použití ust. § 1107 odst. 1zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ” či „zákon”), tedy z obecné úpravy převodu vlastnického práva, kdy zákon stanoví, že ten, kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu, jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit.

Vydávání potvrzení o existenci dluhů je proto zásadní novinkou především pro společenství z pohledu zlepšení dobytnosti jejich pohledávek za svými členy. Vydávání potvrzení je tedy nutno věnovat dostatečnou pozornost, především z pohledu úplnosti vyčíslení a uvedení všech dlužných částek. Pokud by totiž v potvrzení nebyl vyčíslen celý dluh, nelze zbývající část vymáhat po novém vlastníkovi, jelikož na něj dluh v části v potvrzení neuvedené nepřechází a opomenutou částku by společenství muselo vymáhat po původním vlastníkovi bytu, čímž by se dostalo do stejné pozice, v jaké by bylo před nabytím účinnosti NOZ

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu