Povinnosti a oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb

Vzor žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci je k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a vzor Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a vzor Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši situaci.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci je k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a vzor Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a vzor Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši situaci.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb, stejně jako každý jiný poskytovatel zdravotních služeb, je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při poskytování zdravotních služeb.

Vedle výkonů, které poskytovatel pracovnělékařských služeb poskytuje zaměstnavateli (poradenství, dohled, hodnocení zdraví zaměstnanců zejména při pracovnělékařských prohlídkách), má na druhé straně poskytovatel PLS oprávnění požadovat určité výkony od zaměstnavatele.

Povinnosti a oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb - OBSAH:

  • Obecné povinnosti podle ZoZS
  • Specifické povinnosti poskytovatele PLS
  • Přehled povinností podle ZoSZS
  • Související právní předpisy
  • Oprávnění na zaměstnavateli požadovat
  • Povinnost zaměstnavatele zajistit
  • Postup v případě nesouhlasu zaměstnavatele
  • Související právní předpisy

Více informací k problematice poskytování pracovnělékařských služeb a v dalších činnostech, které s poskytováním PLS mohou souviset naleznete na Poskytovatel pracovnělékařských služeb.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu