Předžalobní výzva dlužníkovi - od SVJ majiteli jednotky

Poslední výzva k úhradě dlužné částky před podáním žaloby - v tomto vzoru ji zasílá SVJ vlastníku jednotky.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Poslední výzva k úhradě dlužné částky před podáním žaloby - v tomto vzoru ji zasílá SVJ vlastníku jednotky.

V souvislosti s možností soudního vymáhání pohledávek vůči vlastníkům jednotek doporučujeme, aby společenstvím zasílané upomínky splňovaly náležitosti předžalobní výzvy dle ust. § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj., aby byla dlužníkovi zaslána výzva k plnění ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu.

Takzvané předžalobní výzvy je možné podle komentářové literatury využít všude, kde je adresát zastižen, a to jakýmkoliv způsobem (e-mailem, dopisem, osobně atd.), důležité je, aby se výzva dostala do sféry dispozice dlužníka a dlužník měl možnost se s jejím obsahem seznámit.

Lze se však setkat i s názory, podle kterých by forma „obyčejného e-mailu“ neopatřeného například ani zaručeným elektronickým podpisem, nemusela vyhovovat. Vzhledem k tomu, že doručení předžalobní výzvy má vliv mimo jiné na přiznání náhrady nákladů v případném soudním řízení, doporučujeme volit takový způsob doručení, kde bude existovat doklad o odeslání zásilky, případně i o jejím doručení, tj. zejména doporučený dopis (eventuálně i s dodejkou).

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu