Přihláška člena družstva - vzor ke stažení

Družstvo je právnickou osobou a zároveň společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Vzorový dokument obsahuje přihlášku nového člena družstva a je v souladu s aktuální legislativou.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Družstvo je právnickou osobou a zároveň společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Vzorový dokument obsahuje přihlášku nového člena družstva a je v souladu s aktuální legislativou.

Členství v družstvu může vzniknout po splnění zákonných podmínek a podmínek daných stanovami družstva:

  1. při založení družstva dnem vzniku družstva,
  2. za trvání družstva dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším datem uvedeným v tomto rozhodnutí; o přijetí do družstva v takovém případě rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán družstva určený stanovami (s výjimkou kontrolní komise);
  3. převodem nebo přechodem družstevního podílu;
  4. jiným zákonem stanoveným způsobem.

Pokud je podle stanov podmínkou členství pracovní poměr člena k družstvu a nevyplývá-li ze stanov něco jiného, vzniká členství dnem, který je sjednán jako den vzniku pracovního poměru. Podrobnější podmínky vzniku členství mohou upravit stanovy družstva.

V případě že má členství vzniknout při založení družstva nebo za trvání družstva rozhodnutím příslušného orgánu družstva, je podmínkou vzniku členství písemné prohlášení zakladatelů družstva o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu dle § 560 odst. 1 nebo 2 ZOK a splnění vkladové povinnosti k základnímu či vstupnímu vkladu. Podmínkou může též být vznik pracovního poměru, pokud tak stanoví zákon nebo stanovy družstva.

 

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu