Rozhodnutí jednatele o umístění sídla

Vzorový dokument obsahuje rozhodnutí jednatele o umístění sídla na konkrétní adresu. Dokument je ke stažení okamžitě po zaplacení, stejně jako další vzory smluv, například smlouva o dílo, pracovní smlouva nebo smlouva o nájmu nebytových prostor.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzorový dokument obsahuje rozhodnutí jednatele o umístění sídla na konkrétní adresu. Dokument je ke stažení okamžitě po zaplacení, stejně jako další vzory smluv, například smlouva o dílo, pracovní smlouva nebo smlouva o nájmu nebytových prostor.

Občanský zákoník (89/2012 Sb.) upravuje sídlo společnosti takto:
§ 136
Sídlo
(1) Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.
(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud zakladatelské právní jednání uvede název obce, kde je sídlo právnické osoby; do veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat plnou adresu sídla.
§ 429
Sídlo podnikatele
(1) Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště.
(2) Uvádí-li podnikatel jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý dovolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá sídla podnikatele zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže podnikatel namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu