Směrnice o nájemném z družstevních bytů

Směrnice o nájemném za užívání družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů. Tyto směrnice upravují podle stanov bytového družstva nájemné za družstevní byty a družstevní nebytové prostory. Vzorové směrnice o nájemném jsou vypracovány v souladu s aktuálními zákony ČR a odpovídají praktickým potřebám bytových družstev.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Směrnice o nájemném za užívání družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů. Tyto směrnice upravují podle stanov bytového družstva nájemné za družstevní byty a družstevní nebytové prostory. Vzorové směrnice o nájemném jsou vypracovány v souladu s aktuálními zákony ČR a odpovídají praktickým potřebám bytových družstev.

Nájemné pro všechny družstevní byty a nově i družstevní nebytové prostory určuje jednotně (bez ohledu na to, jak byly pořízeny nebo v majetku jakého typu bytového družstva jsou) ustanovení § 744 zákona o obchodních korporacích: nájemné zahrnuje pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů (družstevních nebytových prostor) včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.

Obsah vzoru - směrnice o nájemném z družstevních bytů:

  • Předmět úpravy
  • Základní pojmy
  • Nájemné
  • Splatnost nájemného
  • Účinnost

Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v on-line příručce Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu