Smlouva o darování podílu v s. r. o. - vzor ke stažení

Dárce daruje touto smlouvou podíl a bezplatně převádí na obdarovaného vlastnické právo k podílu za podmínek a v souladu s touto smlouvou a obdarovaný podíl přijímá. Smlouva o převodu podílu není upravena jako zvláštní smluvní typ, proto se použijí na převody podílů ve společnosti s ručením omezeným právní ustanovení kupní smlouvy zakotvená v NOZ, jedná-li se o úplatný převod, nebo právní ustanovení darovací smlouvy, jedná-li se o bezúplatný převod. Smlouvu o darování podílu si můžete stáhnout a upravit z přílohy emailu, který Vám zašleme po Vaší platbě.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Dárce daruje touto smlouvou podíl a bezplatně převádí na obdarovaného vlastnické právo k podílu za podmínek a v souladu s touto smlouvou a obdarovaný podíl přijímá. Smlouva o převodu podílu není upravena jako zvláštní smluvní typ, proto se použijí na převody podílů ve společnosti s ručením omezeným právní ustanovení kupní smlouvy zakotvená v NOZ, jedná-li se o úplatný převod, nebo právní ustanovení darovací smlouvy, jedná-li se o bezúplatný převod. Smlouvu o darování podílu si můžete stáhnout a upravit z přílohy emailu, který Vám zašleme po Vaší platbě.

mlouva o převodu podílu není upravena jako zvláštní smluvní typ, proto se použijí na převody podílů ve společnosti s ručením omezeným právní ustanovení kupní smlouvy zakotvená v NOZ, jedná-li se o úplatný převod, nebo právní ustanovení darovací smlouvy, jedná-li se o bezúplatný převod.

Dohodly-li se smluvní strany na bezúplatném převodu vlastnického práva k podílu, řídí se jejich právní vztah podpůrně ustanoveními o darování zakotvenými v ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Jelikož právní úprava darování je v zásadě dispozitivní, tzn., že strany se od těchto ustanovení mohou odchýlit, uplatní se pouze tehdy, nedohodly-li si strany něco jiného.1

Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá (§ 2055 odst. 1 NOZ).

Darovací smlouva musí být písemná a podpisy na darovací smlouvě musí být úředně ověřeny. Úřední ověření podpisů provede kterýkoliv notář, popř. advokát disponující ověřovací knihou. Podpis si lze nechat ověřit i na kterékoliv pobočce Czech POINT.

TIP pro Vás!

Spolehněte se i na další vzorové smlouvy:

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu