Smlouva o nájmu dopravního prostředku uzavřená podle § 2321 a násl. NOZ - vzor s výkladem

Nájem dopravního prostředku je upraven v § 2321 až § 2325 NOZ. Jde o zvláštní ustanovení nájmu pro případ, kdy předmětem nájmu je dopravní prostředek. Kde zákon neobsahuje zvláštní úpravu, použije se obecná úprava o nájmu.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Nájem dopravního prostředku je upraven v § 2321 až § 2325 NOZ. Jde o zvláštní ustanovení nájmu pro případ, kdy předmětem nájmu je dopravní prostředek. Kde zákon neobsahuje zvláštní úpravu, použije se obecná úprava o nájmu.

Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu k užívání dopravní prostředek a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

 Dopravním prostředkem se rozumí jakékoli vozidlo, tedy vozidlo motorové i bezmotorové, silniční, kolejové, letadlo, vznášedlo apod., které slouží k přepravě nákladu nebo osob, popřípadě k přepravě obojího.

 Dopravní prostředek, který je předmětem pronájmu, musí být způsobilý k provozu a ke sjednanému způsobu užívání. V případě, že si strany ve smlouvě neujednají jiný způsob užívání, musí být dopravní prostředek způsobilý k užívání, k němuž takový dopravní prostředek obvykle slouží. Pokud dopravní prostředek není způsobilý k takovému užívání, je nájemce oprávněn odmítnout dopravní prostředek převzít.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu