Smlouva o nájmu nebytových prostor - pronajímatelem je SVJ

Z § 10 odst. 1 písm. d) nařízení o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím vyplývá, že osoba odpovědná za správu domu a pozemku je pro účely správy domu a pozemku oprávněna sjednávat mj. smlouvy o nájmu společných částí domu.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Z § 10 odst. 1 písm. d) nařízení o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím vyplývá, že osoba odpovědná za správu domu a pozemku je pro účely správy domu a pozemku oprávněna sjednávat mj. smlouvy o nájmu společných částí domu.

Společenství vlastníků je v souladu s ust. § 1194 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění , právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku, s tím, že při naplňování tohoto svého účelu je společenství vlastníků způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Jako takové je společenství vlastníků oprávněno v rámci své činnosti a naplňování výše popsaného účelu i pronajímat společné části domu a pozemku, které spravuje. Toto oprávnění společenství vlastníků přímo upravuje i nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění, které je prováděcím předpisem k občanskému zákoníku a které blíže specifikuje některé otázky spojené s bytovým spoluvlastnictvím.

Obsah:

  • Smluvní strany
  • Úvodní ustanovení
  • Předmět smlouvy a účel nájmu
  • Doba nájmu
  • Nájemné a jiné platby
  • Opravy a udržování předmětu nájmu
  • Povinnosti smluvních stran
  • Skončení nájmu
  • Závěrečná ustanovení

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu