Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání dle § 2201 NOZ a § 2302 NOZ - vzor s výkladem

Obecná ustanovení o nájmu jsou obsažena v § 2201 a násl. NOZ. Zvláštní úprava týkající se nájmu prostoru sloužícího k podnikání je obsažena v § 2302 a násl. NOZ. Tato ustanovení se použijí na nájem prostoru nebo místnosti, pokud je účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo místnosti nebo pokud prostor nebo místnost slouží alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě výslovně vyjádřen.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Obecná ustanovení o nájmu jsou obsažena v § 2201 a násl. NOZ. Zvláštní úprava týkající se nájmu prostoru sloužícího k podnikání je obsažena v § 2302 a násl. NOZ. Tato ustanovení se použijí na nájem prostoru nebo místnosti, pokud je účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo místnosti nebo pokud prostor nebo místnost slouží alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě výslovně vyjádřen.

Povinné náležitosti nájemní smlouvy jsou následující:

− označení smluvních stran,

− označení předmětu nájmu,

− povinnost nájemce platit za užívání prostor nájemné.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu