Smlouva o odměně předsedy zkušební maturitní komise - vzor s výkladem

Účelem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran pro vypořádání právního nároku na odměnu předsedy zkušební maturitní komise za jeho výkon činnosti předsedy maturitní komise. Smlouvu si můžete stáhnout během několika málo minut - stačí zaplatit pomocí bankovního převodu nebo kartou, smlouvu pak budete mít ke stažení ve Vaší emailové schránce za chvilku. Vzor smlouvy o odměně předsedy zkušební maturitní komise bude ve formátu s možností úprav, ukládání a tisku.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Účelem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran pro vypořádání právního nároku na odměnu předsedy zkušební maturitní komise za jeho výkon činnosti předsedy maturitní komise. Smlouvu si můžete stáhnout během několika málo minut - stačí zaplatit pomocí bankovního převodu nebo kartou, smlouvu pak budete mít ke stažení ve Vaší emailové schránce za chvilku. Vzor smlouvy o odměně předsedy zkušební maturitní komise bude ve formátu s možností úprav, ukládání a tisku.

Předseda zkušební komise:

- řídí práci zkušební komise a odpovídá za její činnost,

- odpovídá za řádný průběh zkoušek a kvalifikaci,

- je oprávněn vyloučit žáka ze zkoušky v případě, že žák použil nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušil - o vyloučení žáka ze zkoušky rozhodne předseda zkušební komise bezprostředně,

oznamuje žákovi hodnocení jednotlivých zkoušek maturitní zkoušky. Nemůže-li předseda zkušební komise krátkodobě vykonávat z vážných důvodů svou funkci, přejímá jeho funkci místopředseda.

Předseda zkušební maturitní komise zabezpečuje řádný průběh části maturitní zkoušky konané před zkušební maturitní komisí ve škole.

Při opravných zkouškách a při zkouškách v náhradním termínu je předsedou zkušební komise ředitel školy, ve které se zkoušky konají, popř. zástupce ředitele školy.

Databáze ŠKOLA PROFI

Komplexní on-line knihovna odborných textů pro ředitele mateřských, základních a středních škol či jejich zástupce.

Součástí jsou i videosemináře a on-line semináře, které máte možnost zdarma absolvovat.

Více informací

cena: 239 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu