Smlouva o pachtu penzionu - pachtovní smlouva podle NOZ - vzor ke stažení

Vzor smlouvy o pachtu penzionu je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor smlouvy o pachtu penzionu s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzorovým smlouvám a dokumentům na portále VzoroveDokumenty.cz můžete důvěřovat, jsou vypracovány odborníky a v souladu s aktuálními zákony.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor smlouvy o pachtu penzionu je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor smlouvy o pachtu penzionu s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzorovým smlouvám a dokumentům na portále VzoroveDokumenty.cz můžete důvěřovat, jsou vypracovány odborníky a v souladu s aktuálními zákony.

Pacht má podobné znaky jako nájem, neboť jeho účelem je též právo dočasného užívání cizí věci. To, co především odlišuje pacht od nájmu, je tzv. požívací právo nájemce k propachtované věci. Na rozdíl od nájmu je totiž s právem užívat propachtovanou cizí věc spojeno též právo brát z propachtované věci plody a užitky, přičemž pachtýř k těmto plodům a užitkům může nabýt vlastnické právo. Na druhou stranu na pachtýře dopadá povinnost o propachtovanou věc pečovat jako řádný hospodář, což v sobě obnáší i povinnost propachtovanou věc udržovat.

Předmětem smlouvy je závazek propachtovatele přenechat pachtýři do užívání a požívání (pachtu) předmět  pachtu, a to za účelem provozování penzionu, poskytování stravovacích služeb ubytovaným osobám, provozování restaurace a k poskytování s provozem penzionu souvisejících doprovodných služeb a dalších činností specifikovaných touto smlouvou.

Obsah smlouvy o pachtu penzionu:

 • Předmět Smlouvy, účel pachtu 
 • Vybavení  
 • Doba pachtu, předání Předmětu pachtu
 • Údržba Předmětu pachtu
 • Užívání
 • Kauce
 • Pachtovné
 • Služby a plnění spojená s užíváním a úhrada jejich ceny
 • Sankce za prodlení
 • Pojištění
 • Výpověď Smlouvy
 • Závěrečná ustanovení

Vzory smluv včetně podrobného výkladu dané problematiky – to je on-line kniha Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk. Výklad je obohacen o velké množství praktických příkladů, tipů, judikátů a důležitých upozornění. Tam, kde je to žádoucí, jsou témata doplněna i o daňový a účetní pohled.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu