Smlouva o podnájmu bytu - vzor s výkladem

Podnájem je akcesorický právní vztah vznikající mezi nájemcem určité věci a třetí osobou, které nájemce zřídí užívací právo k nájemcem najaté věci. Základní znaky podnájmu jsou téměř totožné se základními znaky nájmu, a to s výjimkou úplatnosti, kdy podnájem může být zřízen i bezúplatně. Většinou však bývá výše podnájemného a jeho splatnost ve smlouvě stanovena.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Podnájem je akcesorický právní vztah vznikající mezi nájemcem určité věci a třetí osobou, které nájemce zřídí užívací právo k nájemcem najaté věci. Základní znaky podnájmu jsou téměř totožné se základními znaky nájmu, a to s výjimkou úplatnosti, kdy podnájem může být zřízen i bezúplatně. Většinou však bývá výše podnájemného a jeho splatnost ve smlouvě stanovena.

Obsah:

  • Úvodní ustanovení
  • Předmět smlouvy
  • Účel smlouvy
  • Doba podnájmu
  • Předání a převzetí bytu
  • Nájemné, způsob jeho úhrady a další úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu
  • Skončení podnájmu
  • Práva a povinnosti smluvních stran, ostatní ujednání
  • Závěrečná ustanovení

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu