Smlouva o postoupení souboru pohledávek dle NOZ - vzor ke stažení

Vzor smlouva o postoupení souboru pohledávek je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor smlouvy o postoupení pohledávek s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzor smlouvy o postoupení pohledávek můžete zakoupit např. platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Okamžitě je vzor smlouvy ke stažení, po úpravě pak můžete smlouvu o postoupení smlouvy použít pro Vaši konkrétní situaci. Využijte i další prověřené vzory smluv, např. kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, plná moc nebo nájemní smlouva.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor smlouva o postoupení souboru pohledávek je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor smlouvy o postoupení pohledávek s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzor smlouvy o postoupení pohledávek můžete zakoupit např. platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Okamžitě je vzor smlouvy ke stažení, po úpravě pak můžete smlouvu o postoupení smlouvy použít pro Vaši konkrétní situaci. Využijte i další prověřené vzory smluv, např. kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, plná moc nebo nájemní smlouva.

Právní úprava smlouvy o postoupení pohledávky je obsažena v § 1879 až 1886 NOZ.

Smlouvou o postoupení pohledávky lze postoupit pohledávku, kterou lze zcizit. Použití pojmu „zcizit” je dle našeho názoru zavádějící, protože i postoupení je forma zcizení. Obecně ale platí, že postoupit je možné pouze právo ze závazku - není tedy možné postoupit např. vlastnické právo nebo právo na ochranu osobnosti. Některá práva nelze postoupit z důvodu, že za tímto účelem zákon upravuje samostatné instituty (např. u nájmu lze nájemní právo „postoupit” formou uzavření podnájemní smlouvy, nikoliv formou smlouvy o postoupení pohledávky).

Postoupit lze i soubor pohledávek, ať již současných nebo budoucích, je-li takový soubor pohledávek dostatečně určen, zejména pokud se jedná o pohledávky určitého druhu vznikající věřiteli v určité době nebo o různé pohledávky z téhož právního důvodu.

Obsah - smlouva o postoupení pohledávek:

  • Účel a předmět smlouvy o postoupení pohledávek
  • Postoupení souboru pohledávek
  • Prohlášení postupitele
  • Úplata
  • Doklady o pohledávkách
  • Závěrečná ustanovení smlouvy o postoupení pohledávek

Doporučujeme Vám
On-line kniha Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk - to je rozsáhlá databáze vzorových smluv, dohod, žádostí, žalob a dalších typů podání. On-line knihu jsme pojali komplexně, tzn. každá vzorová smlouva je doplněna o podrobný odborný komentář, který je pro lepší názornost rozšířen o praktické příklady, tipy a upozornění. Stěžejními kapitolami jsou: Smlouvy podle občanského zákoníku, Korporátní smlouvy, Pracovní právo, Smlouvy týkající se nemovitých věcí.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu