Smlouva o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů (movité věci)

Účastníci této smlouvy se dohodli na rozšíření zákonem stanoveného rozsahu jejich společného jmění, a to tak, že všechny movité věci darované některému z manželů nebo oběma manželům ode dne následujícího po dni uzavření této smlouvy, budou patřit do společného jmění manželů. Vzorový dokument - Smlouva o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi. POZOR - SMLOUVA MUSÍ BÝT UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU! Vzor smlouvy o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Účastníci této smlouvy se dohodli na rozšíření zákonem stanoveného rozsahu jejich společného jmění, a to tak, že všechny movité věci darované některému z manželů nebo oběma manželům ode dne následujícího po dni uzavření této smlouvy, budou patřit do společného jmění manželů. Vzorový dokument - Smlouva o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi. POZOR - SMLOUVA MUSÍ BÝT UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU! Vzor smlouvy o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

POZOR – TATO SMLOUVA MUSÍ BÝT UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU!

Rozšířením zákonem stanoveného rozsahu společného jmění se rozumí, že se předmětem společného jmění manželů stane i majetek a závazky, které jinak občanský zákoník z předmětu společného jmění výslovně vylučuje. Běžně tak může dojít k rozšíření o majetek, který je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů (ať již z důvodu restituce, daru, dědictví či majetku do manželství vneseného).

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu