Smlouva o výkonu funkce člena výboru SVJ podle § 2430 a násl. NOZ -vzor s výkladem

Smlouva pro výkon člena výboru SVJ nemusí být písemná. Pokud je výkon funkce úplatný, musí být odměna člena výboru schválena shromážděním. Člen výboru může vykonávat funkci i bezplatně.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Smlouva pro výkon člena výboru SVJ nemusí být písemná. Pokud je výkon funkce úplatný, musí být odměna člena výboru schválena shromážděním. Člen výboru může vykonávat funkci i bezplatně.

Každá smlouva o výkonu funkce musí obsahovat následující minimální náležitosti:

  • označení smluvních stran,
  • vymezení funkce, kterou bude člen výboru pro SVJ vykonávat (např. předseda výboru, místopředseda výboru, člen výboru),
  • sjednání odměny za výkon funkce,
  • podpisy smluvních stran.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu