Smlouva o výstavbě jednotek formou půdní nástavby

Smluvní strany uzavírají dle § 1172 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o výstavbě nových jednotek formou půdní vestavby a nástavby na domě.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Smluvní strany uzavírají dle § 1172 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o výstavbě nových jednotek formou půdní vestavby a nástavby na domě.

Smlouva je využitelná pouze pro případy, kdy stávající jednotky v domě vznikly již dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nikoliv dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu