Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cesty - věcné břemeno - vzor smlouvy ke stažení

Uvedená smlouva o zřízení věcného břemene - vzor je uzavřena v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Předmětem smlouvy v tomto vzoru smlouvy je zřízení přístupové cesty jako věcného břemene. Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cesty - věcné břemeno - vzor je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva, plná moc k přepisu vozidla nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy ke stažení je aktuální a upraven dle platné legislativy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Uvedená smlouva o zřízení věcného břemene - vzor je uzavřena v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Předmětem smlouvy v tomto vzoru smlouvy je zřízení přístupové cesty jako věcného břemene. Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cesty - věcné břemeno - vzor je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva, plná moc k přepisu vozidla nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy ke stažení je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Základním rozdílem mezi služebností a reálným břemenem je pasivní či aktivní způsob, jakým je vlastník povinné nemovitosti zavázán. Služebnost již svým názvem odkazuje na to, že slouží i někomu jinému, než jen vlastníkovi věci ten je povinen strpět nějaké cizí jednání (např. služebnost stezky zakládá právo chodit po ní oprávněné osobě či právo na vodu umožňuje brát vodu na cizím pozemku) nebo se nějakého jednání zdržet (např. nestavět nad určitou výšku). Vlastník služebné věci je tudíž povinen být pasivní.

Vzorová smlouva - věcné břemeno - Obsah:

  • Zatížená nemovitá věc
  • Oprávněný
  • Zřízení a trvání služebnosti
  • Rozsah služebnosti
  • Hodnota služebnosti
  • Udržování cesty a další práva a povinnosti stran
  • Závěrečná ustanovení

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu