Souhlas manžela s nabytím podílu

Tímto dokumentem dává jeden z manželů svůj souhlas s nabytím části podílu ve společnosti s ručením omezeným svůj manželem/manželkou.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Tímto dokumentem dává jeden z manželů svůj souhlas s nabytím části podílu ve společnosti s ručením omezeným svůj manželem/manželkou.

Společníci ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně, tj. jeden za všechny a všichni za jednoho, bez ohledu na to, zda již některý ze společníků svoji vkladovou povinnost splnil v plném rozsahu. Jedná se o zákonné ručení, které nelze v zakladatelském dokumentu jakkoli omezit, nebo dokonce vyloučit. Zaniká teprve v okamžiku, kdy všichni společníci splní zcela svou vkladovou povinnost.

cena: 99 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu