Srážky z příjmů 2014

Srážky ze mzdy letos zamotaly hlavu nejedné mzdové účetní. Tento e-dokument Vám přináší nejen postup, jak je vypočítat, ale i mnoho různých příkladů z praxe.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Srážky ze mzdy letos zamotaly hlavu nejedné mzdové účetní. Tento e-dokument Vám přináší nejen postup, jak je vypočítat, ale i mnoho různých příkladů z praxe.

Po přijetí nového občanského zákoníku došlo ke změnám i v oblasti provádění srážek z příjmů. Limitování srážek ze mzdy jednou polovinou uvedených příjmů vztahující se pouze na dohody vyvolalo velké interpretační neshody. Nakonec se odborníci kloní k jednotnému postupu, který Vám předkládáme v tomto e-dokumentu.

Provádět srážky z příjmu zaměstnance je možné jen v případech výslovně vymezených v zákoně, jinak jen na základě dohody o srážkách ze mzdy (totéž se týká platu, náhrady mzdy nebo platu, odměny za pracovní pohotovost, odstupného, peněžitých plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutých v souvislosti se zaměstnáním, které jsou uvedeny v § 145 odst. 2 ZP).

Od roku 2014 je dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů upravena pouze novým občanským zákoníkem a zákoník práce ji ani v odchylkách neupravuje. Inspirujte se vzorem dohody s komentářem, který je součástí e-dokumentu Srážky z příjmů 2014.

Obsah e-dokumentu:

  1. Pořadí srážek a postup při jejich provádění
  2. Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy
  3. Dohody o srážkách ze mzdy
  4. Exekuce a výplata dávek nemocenského pojištění
  5. Osobní bankrot dlužníka
  6. Vzor dohody o srážkách ze mzdy s komentářem
  7. Vybraná ustanovení právních předpisů

cena: 449,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu