Uplatnění práva na slevu z nájemného podle § 2265 odst. 2 NOZ - vzor s výkladem

Pokud nájemce v bytě zjistí poškození nebo vadu, které je zapotřebí bez prodlení odstranit, oznámí to ve smyslu § 2264 NOZ ihned pronajímateli.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Pokud nájemce v bytě zjistí poškození nebo vadu, které je zapotřebí bez prodlení odstranit, oznámí to ve smyslu § 2264 NOZ ihned pronajímateli.

Pokud pronajímatel vady či poškození neodstraní bez zbytečného odkladu a řádně, může nájemce poškození nebo vadu odstranit sám a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě může žádat slevu z nájmu, to však pouze za předpokladu, že vada nebo poškození je podstatné – § 2265 NOZ.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu