Úplná znění nařízení vlády 75/2005 Sb. a vyhlášky 13/2005 Sb. k 1. září 2022 + výklad změn

S ohledem na blížící se konec školního vyučování školního roku 2021/2022 a zahájení příprav nového školního roku je nezbytně nutné nastudovat novinky týkající se přímé pedagogické činnosti. V řadě případů z nich bude vyplývat nutnost přijmout organizační opatření a dojednat se zaměstnanci i změny úvazků. Buďte připraveni na 1. září 2022!

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

S ohledem na blížící se konec školního vyučování školního roku 2021/2022 a zahájení příprav nového školního roku je nezbytně nutné nastudovat novinky týkající se přímé pedagogické činnosti. V řadě případů z nich bude vyplývat nutnost přijmout organizační opatření a dojednat se zaměstnanci i změny úvazků. Buďte připraveni na 1. září 2022!

Ve Sbírce zákonů už bylo vyhlášeno nařízení vlády 125/2022 Sb., které zásadně změnilo významné nařízení vlády 75/2005 Sb. Podobně vyhláška 126/2022 Sb. změnila vyhlášku 13/2005 Sb.

Získáte budoucí úplné znění nařízení vlády 75/2005 Sb. k 1. září 2022 - změny červeně zvýrazněny!

Získáte budoucí úplné znění vyhlášky 13/2005 Sb. k 1. září 2022 - změny červeně zvýrazněny!

Získáte odborný výklad změn!

Proč vůbec Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přistoupilo k novele, která je řadou ředitelů škol a dalšími vedoucími pedagogickými pracovníky vnímána negativně. V důvodové zprávě ministerstvo píše: „Důvodem pro předložení návrhu je změna pravidel snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele, která má za cíl především posílení kompetencí ředitele školy a sjednocení pravidel pro ustanovování zástupců ředitele školy. Současně má navrhovaná úprava za cíl omezit rizika neefektivního čerpání finančních prostředků státního rozpočtu, a to v souvislosti se změnou financování škol zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí.“

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu