Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele - vzor s výkladem

Zákoník práce nezakazuje, aby výkon práce pro zaměstnavatele byl vykonáván v jiném místě, než je (jsou) pracoviště zaměstnavatele. Podmínkou pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele je dohoda se zaměstnancem o tom, že bude práci konat podle dohodnutých podmínek v jiném místě.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Zákoník práce nezakazuje, aby výkon práce pro zaměstnavatele byl vykonáván v jiném místě, než je (jsou) pracoviště zaměstnavatele. Podmínkou pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele je dohoda se zaměstnancem o tom, že bude práci konat podle dohodnutých podmínek v jiném místě.

Není podmínkou, aby tímto místem bylo bydliště zaměstnance, i když to ve většině případů bude nejčastější případ. Je-li dohodnut výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, zákoník práce v § 317 ZP stanoví odchylky od obecných ustanovení zákoníku práce, které obecně výkon v pracovněprávním vztahu upravují. Ustanovení § 317 ZP upravující odchylky od výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele patří mezi ustanovení dispozitivní, není uvedeno v § 363 ZP jako ustanovení, od kterého by nebylo možné se odchýlit. Znamená to, že zaměstnavatel se zaměstnancem mohou v dohodě sjednat i jiné podmínky výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele.

 

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu